Buro Heleen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die heleeninvorm verwerkt
Buro Heleen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, 
e-mailadres en website.

Doelen
Buro Heleen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling.
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
Om goederen en diensten voor u te bestellen en bij u af te leveren.

Bewaren
Buro Heleen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen
Buro Heleen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro Heleen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Beveiliging
Buro Heleen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk aan het gebruik van complexe en veilige wachtwoorden vanuit een wachtwoordmanager, antivirussoftware, een veilige internetverbinding, het maken van back ups en het uitvoeren van software-updates.
Back to Top