Vanuit een huisstijl geef ik vorm aan sprekende en prikkelende communicatiemiddelen. Ik pas elementen op de juiste wijze toe, bewaak de stijl, en zoek waar nodig grenzen op. Ideaal voor het ontwikkelen van allerlei reguliere en terugkerende communicatiemiddelen zoals een magazine, brochure of werkboek. 

Vanuit mijn communicatieachtergrond denk ik nét iets verder mee en geef ik gevraagd en ongevraagd advies over opbouw, tekst en beeld. Ik merk keer op keer dat klanten het waarderen dat ik naast vorm ook mee kan denken over inhoud.​​​​​​​

folder • flyer • poster • advertentie • jaarverslag • magazine • nieuwsbrief • lesmethode • lesbrief • werkboek • handleiding • ​​​​​​​social media post
Back to Top