Uiting 
Digi-doener lesbrieven, docentenhandleidingen en
slides in LessonUp (tool voor digitale en interactieve lessen)
voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw primair onderwijs,
voortgezet onderwijs en Pabo
FutureNL gelooft dat alle Nederlandse leerlingen nu digitale vaardigheden
moeten ontwikkelen door vanzelfsprekende interactie met technologie
om later maximaal in een digitale wereld te kunnen functioneren.

Opdrachtgever 
FutureNL
Back to Top